Typologie(ën)

opbrengsthuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1696

Adolphe SAMYNarchitect1896-1897

Statut juridique

Beschermd sinds 19 april 1977, 07 november 2002

Stijlen

Barok

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Archeologisch
  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Volkskundig
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 31138
lees meer

Beschrijving

Volgens oude iconografische documenten eind 16e eeuw nog met houten puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is., mogelijk in de 17e eeuw verbouwd met stenen topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. en na het bombardement in 1696 herbouwd (vlg. V.-G. Martiny). TopgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt. vervangen door lijstgevel, 1837, volgens 19e eeuwse foto’s en gevelopstand van 1896 onder gewolfd zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met dakkapel en met opgesplitste bouwlaag boven de tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. Huidig uitzicht resulterend van de reconstructie van 1896-1897 onder leiding van architect A. Samyn (zie ook tekening van F.J. De Rons), met verwerking van Euvillesteen en hardsteen van Ecaussines.

Diephuis met natuurstenen gevel van vier bouwlagen, de tweede als tussenverdieping en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Laatbarok geveltype met in- en uitzwenkende top, markerend platbanddecor en borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met huisnamen in cartouches, balustradesHekwerk van spijlen of balusters. en spiegel versieringen. Horizontale belijning ter hoogte van de derde bouwlaag door middel van onversierde hoofdgestellenHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met geprofileerde waterlijstenVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen.. Tweeledige top: vlak omlijste rondboogvensters met sluitsteen en imposten tussen blindeZonder opening; blind venster, schijnopening. oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster. in eerste geleding; zelfde oculi onder korte booglijst erboven. Bekronend frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. met siervaas. Aangepaste benedenverdieping met keldergaten.
In het verlengde van nr. 22, aanbouw onder mank zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 8596 (1837, 1897), 8611 (1896), 57619 (1897); NPP, D 18 en D 19.

Publicaties en studies
CORDEIRO, P., HEYMANS, V., LAMBERT, C, et al., étude historique et architecturale des maisons de la Grand-Place, Cel Historisch Erfgoed van de Stad Brussel, Brussel, 1999.
De PANGE, I., La Grand-Place de Bruxelles, aparté, Brussel, 2011.
HENNAUT, E., De Grote Markt. Werelderfgoed, Brussel, 2018 (Brussel, stad van kunst en geschiedenis: 56).
HEYMANS, V., (o.l.v.), Les Maisons de la Grand-Place de Bruxelles, CFC-éditions, Brussel, 2011.

Tijdschriften
BARTIER, J., e.a., op. cit., fig. 59.
CORDEIRO, P., MARTOU, M.-N., MOUTURY, S., La gestion de la Grand-Place de Bruxelles et ses abords in Thema & Collecta, 1, 2011, pp. 51-59.
De Restauratie van een uitzonderlijk decor. De gevels van de Grote Markt in Erfgoed Brussel, 2018 (Extra nummer).

Websites
BALat KIK-IRPA