De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse Vijfhoek - zo genoemd naar de vorm van haar 14e eeuwse omwalling - werd gerealiseerd tussen 1978 en 1994. Deze eerste inventaris werd uitgebracht in drie delen bij uitgeverij Pierre Mardaga, in 1989, 1993 en 1994.

De digitale heruitgave vond plaats tussen 2019 en 2021. Hier volgt een overzicht van de verschillende stappen die tot deze heruitgave hebben geleid:

De digitalisering van de 6 boekdelen (3xNL / 3xFR) via een openbare aanbesteding en een online raadpleging op de website van de inventaris (in afwachting van de eigenlijke herbewerking).

De recuperatie van de zwart-witfoto's (in nauwe samenwerking met het documentatiecentrum van urban) die deel uitmaken van de Mardagacollectie en die het resultaat zijn van de destijds uitgevoerde terreinprospecties. Een zeer waardevol tijdsdocument dat ons een beeld geeft van de situatie tussen 1975 en 1985. Deze foto's zijn geselecteerd, hernoemd en uiteraard voorzien van een legende. Ze werden in 2015-2016 aangevuld met actuele foto's in het kader van de actualisering van de inventaris in het Brussels Gewest.

Proeflezen van alle teksten (FR/NL); het betreft ongeveer 500 plaatsbeschrijvingen (straten, lanen, pleinen, enz.) en 2.800 beschrijvingen van gebouwen of gehelen van gebouwen. Er is bijzondere aandacht besteed aan de afkortingen in het boek – deze werden terug voluit geschreven, aan spel- en taalfouten (voornamelijk als gevolg van het scanwerk) en aan de analogie tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie. Ook is de nodige aandacht besteed aan bouwkundige ingrepen (bijvoorbeeld de wijziging van een commerciële benedenverdieping).

Controle van alle adressen, d.w.z. een administratieve update op het terrein en in de databank voor de geolocatie die nodig is voor het opstellen van een toekomstige juridisch vastgestelde inventaris.

Slechts enkele toevoegingen, het merendeel betreft naoorlogs (en jong) bouwkundig erfgoed.

Een zeer nauwkeurige en gedetailleerde invoer van basisgegevens in de database, d.w.z. architecten en kunstenaars, bouwdata, typologieën, stijlen en data van vrijwaringsbesluiten.

Gezien de UNESCO-zone rond de Grote Markt is bijzondere aandacht besteed aan de straten en gebouwen in deze zone. In die zin zijn permalinks vanuit de KIK BALat-databank toegevoegd aan de plaats- en gebouwenbeschrijvingen. De gebouwen rond de Grote Markt zijn verrijkt met actuele foto's en een bijgewerkte (algemene) bibliografie.Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente

Files

Pdf CoverStad Brussel - Binnenstad, Deel 1A, A-G, 1989 (PDF - )

Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel Brussel 1A. Stad Brussel - Binnenstad, A-G, Pierre Mardaga éditeur, Luik, 1989.
Pdf CoverStad Brussel - Binnenstad, Deel 1B, H-O, 1993. (PDF - )
Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel Brussel 1B. Stad Brussel - Binnenstad, H-O, Pierre Mardaga éditeur, Luik, 1993.
Pdf CoverStad Brussel - Binnenstad, Deel 1C, P-Z, 1994. (PDF - )
Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur. Deel Brussel 1C. Stad Brussel - Binnenstad, P-Z, Pierre Mardaga éditeur, Luik, 1994.