Wettelijke melding

Verantwoordelijkheden van de inhoud van de site

Deze website is een uitgave van de Directie Cultureel Erfgoed (DCE) van urban.brussels, de overheidsdienst die de territoriale ontwikkeling van het hele Brusselse gewest ondersteunt op het vlak van stedenbouw, cultureel erfgoed en stadsherwaardering.

Verantwoordelijke uitgever: Bety Waknine, Directeur-generaal urban.brussels, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.

Het onderzoek en de redactie van de beschrijvingen in de site worden uitgevoerd op een bepaald ogenblik, vermeld aan het eind van iedere beschrijving. De DCE kan niet waarborgen dat de informatie die erin vervat is voortdurend wordt geactualiseerd. Bovendien, ondanks de zorg die besteed wordt aan het nazicht van de gepubliceerde gegevens, is het mogelijk dat er fouten voorkomen of dat sommige bronnen de aandacht ontgaan zijn van de auteurs.

Indien u de site raadpleegt betekent dit dat de verantwoordelijkheid van de uitgever of van de auteurs van de erin vervatte teksten niet in opspraak wordt gebracht, zelfs in het geval van onjuistheden of onduidelijkheden in deze laatste.

De DCE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar verwezen wordt in deze uitgave.

Bescherming van de intellectuele rechten

De teksten en afbeeldingen gepubliceerd op de site, evenals de grafische vormgeving en de functionele aspecten ervan, genieten van de bescherming op de auteursrechten. Het is toegelaten de teksten en afbeeldingen af te drukken voor privégebruik.

De teksten, vermeldingen of overname van informatie zijn toegelaten mits uitdrukkelijke vermelding van de bron.

De reproductie van de foto's gerealiseerd door de medewerkers van de DCE, kan worden toegestaan, mits naleving van sommige voorwaarden. De DCE beschikt evenwel niet over de auteursrechten van de afgebeelde werken, noch over deze van de foto's die niet behoren tot urban.brussels. Enkel de houders van deze rechten kunnen de toelating afleveren voor de reproductierechten.