Thematische inventarissen

In 1974-1976 gaf de Brusselse agglomeratie de vzw Sint-Lukasarchief de opdracht om een urgentie-inventaris op te maken van het stedenbouwkundig en architecturaal erfgoed van Brussel. Deze eerste inventaris inventariseert de gebouwen die van belang zijn voor het erfgoed. Hoewel ze het Gewest voor het eerst een globaal overzicht geeft van zijn erfgoed, is deze eerste analytische inventaris onvolledig, aangezien ze voornamelijk beperkt is tot de negentiende-eeuwse architectuur, die toen weinig gewaardeerd werd voor haar werkelijke waarde en dus bedreigd werd. Om de inventaris te vervolledigen en te verduidelijken, gaf de overheid in de jaren 1980 opdracht tot verschillende thematische inventarissen.