Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Joseph MAECKaannemer, architect1905

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2014-2016

id [nl]

Urban : 36864
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met invloed van de renaissancestijl en met symmetrische compositie, door en voor aannemer Joseph Maeck, 1905.

Maakt deel uit van een homogene huizenrij van nr.163 tot nr.169.

Gevel in witsteen, overvloedig versierd met hardstenen elementen. Rechthoekige muuropeningen in de eerste twee bouwlagen, onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. in de derde. Op de eerste verdieping, centraal balkon met fijne stenen balustersVaasvormige spijl van een borstwering. die identiek zijn aan die van de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de zijtraveeën. Op de tweede verdieping, centraal balkon met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. analoog aan de borstweringen voor de venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de benedenverdieping. Sgraffiti versieren de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op laatste verdieping en het hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Garage ingericht in de kelderverdieping in 1947. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. van latere datum. Schrijnwerk bewaard.

Achteruitbouwstrook afgesloten door een ijzeren traliewerk op hardstenen sokkel (vervangen), oorspronkelijk ingericht als tuintje.


Bronnen

Archieven
GAV/DS 3642 (1905), 8286 (1924).