De inventaris van het bouwkundig erfgoed in de gemeente Vorst werd in 2014 opgestart met de Berkendaalwijk en de Hoogte Honderdwijk. De keuze van beide wijken werd genomen omwille van verschillende redenen. De Berkendaalwijk maakt deel uit van een groter stedenbouwkundig geheel dat zich gedeeltelijk op Elsene bevindt, verder naar de westelijke richting grenst zij aan de Hoogte Honderwijk met uitlopers van Sint-Gillis, beide wijken zorgen dus voor een continuïteit van al geïnventariseerde wijken op Elsene en Sint-Gillis. Zowel de aanleg van de Berkendaalwijk als van de Hoogte Honderdwijk zijn het resultaat van grotere stedenbouwkundige ingrepen. Zij onderscheiden zich van de andere, minder coherente, wijken van de gemeente en beschikken over een homogeen en rijk erfgoedpotentieel.

De onderzoeksresultaten van beide wijken werd in 2017 afgewerkt en gepubliceerd. Het omvat 45 straatbeschrijvingen, 3 grote parken en een gebouwenbestand van ca. 800 beschreven gebouwen of gehelen van gebouwen, allemaal rijkelijk voorzien van het nodige beeldmateriaal.

Momenteel loopt het onderzoek naar de overige wijken in de gemeente, met name de Sint-Antoniuswijk, de oude dorpskern, de industriële zone langs de spoorweg en het zuidoostelijk deel van de gemeente.


Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente