Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1905-1915

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 36866
lees meer

Beschrijving

Geheel gevormd door drie burgerhuizen in eclectische stijl, ca. 1910.

De gebouwen worden momenteel ingenomen door het "Lycée Molière".

Gevels in witgetinte baksteen versierd met witstenen elementen, op een hardstenen sokkel. Schrijnwerk deels bewaard.

Op nr.175 Molièrelaan, hoekhuis van drie bouwlagen en twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de Brugmannlaan en vier aan de Molièrelaan. Getoogde muuropeningen. Op de hoek, gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van twee bouwlagen onder tentdak. Mansardedak verlicht door dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap..
Aan de Molièrelaan, ter hoogte van de tweede traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), eerste twee bouwlagen voorzien van een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.: dat in de eerste met centrale toegangsdeur achter een bordes1. Verhoogd platform vóór de ingang van een gebouw, bereikbaar via een aantal treden; - 2. Vloertje, boven aan of midden in een trap., dat in de tweede achter een centraal balkon met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; in de derde bouwlaag, Frans balkon met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Achteruitbouwstrook gedeeltelijk aangelegd als tuintje en afgesloten door een ijzeren traliewerk op hardstenen sokkel, bewaard.

Op nr.191 Brugmannlaan, opstand met asymmetrische compositie, met rondbogige muuropeningen op de benedenverdieping en getoogde op de verdiepingen. Op de centrale traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), balkons volgens verkleinende ordonnantie, met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..

Op nr.193 Brugmannlaan, opstand met symmetrische compositie. Op de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., balkons volgens verkleinende ordonnantie, met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Impostvenster versierd met gekleurd glas-in-lood.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 3457, 5365 (1910), 9307 (1927), 12435 (1935), 13143 (1936), 25618 (2014).