Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Alexandre DESRUELLESarchitect1908

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Vorst (DPC-DCE - 2014-2020)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 36870
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., ontworpen i.o.v. advocaat en liberaal politicus Armand Huysmans, gesigneerd en gedateerd “Alex:[andre] Desruelles arch: 1908.”

Maakt deel uit van een opmerkelijke huizenrij die begint op nr.177 (op grondgebied Elsene) en eindigt op nr.187.

Gevel in witgetinte baksteen met elementen in hardsteen en witsteen. Op de benedenverdieping van de hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel., trapezoïdale bow-windowErker (afk. Engels, van bow: buiging, en window: venster) die door haar gebogen vorm integrerend deel uitmaakt van de gevel en de achterliggende ruimte. bekroond door een terras afgesloten door een smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., voor een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. waarvan de monelenStenen vensterstijl. in de bovenliggende bouwlaag doorlopen in de consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. van een trapezoïdaal balkon met ijzeren borstwering, waarop eveneens een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. uitgeeft. Impostvenster versierd met gekleurd glas-in-lood. Dakkapel waarschijnlijk van latere datum. Schrijnwerk bewaard.

Achteruitbouwstrook gedeeltelijk aangelegd als tuintje en afgesloten door een ijzeren traliewerk op hardstenen sokkel, bewaard.


Bronnen

Archieven
GAE/DS 233-185.
GAV/DS 5293, 19111 (1967), 25718 (2015).