Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

F. ABEELSarchitect1879

Stijlen

Eclectisme
Neo-Vlaamse renaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 28876
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met neo-Vlaamse Renaissance-elementen n.o.v. architect F. Abeels, 1879.

Vrijstaande bebouwing van twee bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) waarvan twee linkertraveeën onder trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt., het geheel onder paviljoendak met smeedijzeren borstwering. Bakstenen gevel met witstenen banden en elementen op hardstenen plint, ommuurd met dito materialen. Getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met sluitsteen. Korfboogvenster in topgevelHoogste deel van een gevel, vaak driehoekig en/of getrapt.. Zijgevels grotendeels blindZonder opening; blind venster, schijnopening., centrale risaliet onder trapgevelGevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt. met kleine getoogde venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. De omheiningsmuur werd gewijzigd in 1889, 1907 en 1910 voor o.a. het voorzien van een inrijpoort i.p.v. een deur en twee nieuwe vensteropeningen voor een gebouw van één bouwlaag onder plat dak. Witstenen kroonlijst. Eikenhouten deur met bovenvenster bewaard.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 128 (1879), 273 (1877), 665 (1889), 4296 (1907), 5325 (1910), 5379 (1910).