Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Léon JANLETarchitect1903

Stijlen

Eclectisme

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 28870
lees meer

Beschrijving

Twee identieke burgerwoningen in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers. en volgens spiegelbeeldschema, beiden gesigneerd in onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. ‘Léon JANLET / ARCHITECTE’, 1903. Gebouwd in opdracht van steenhouwers in pierres blanches de toute nature. Taille, ravalement, sculpture. Oeuvres d’art H. Binard en J. Bosman.

Opstand in witte steen met geblokte schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Rechthoekige vensteropeningen met geprofileerde omlijstingen. In centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), balkons met stenen balusterborstweringen, vervangen op de hoogste verdieping. Dito stenen balusterborstwering op de twee eerste bouwlagen. Bewaarde eiken deur met bovenlicht onder gebogen en gebroken frontonFronton waarvan het middendeel is doorbroken., aediculavormig impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak.. Getande, doorlopende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Gedeeltelijk bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .

Bronnen

Archieven
GAV/DS 3322 (1903), 5153 (1910), 25191 (2012), 9797 (1928).