Het woord vertalen in het Frans

Sluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen