Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Stijlen

Laat-eclecticisme

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 29105
lees meer

Beschrijving

Appartementsgebouw in laat-eclectische stijl i.o.v. de S.A. le Confort Immobilier, 1934. Dezelfde opdrachtgever liet het tegenoverliggend hoekgebouw (Everardlaan nr. 56) bouwen.

Zeven bouwlagen waarvan hoogste als mansarde met repetitieve opstand van vijf traveeën in de Everardlaan, drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in de Alsembergsesteenweg. Benedenverdieping in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. op hardstenen sokkel. Diverse muuropeningen, inkompartij als portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. gevat binnen geprofileerde lijst met centrale smeedijzeren deur geflankeerd door veelhoekig en getralied vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in schuine gevelvlakken. Commerciële ruimte met drie puien op hoek met Alsembergsesteenweg. De verdiepingen bestaan uit alternerende traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met rechthoekige vensteropeningen of gestapelde trapezoïdale erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond door terras ter hoogte van de hoogste bouwlaag met ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. tussen stenen postamenten. Veelhoekige gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. in hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.. Mansardevensters in het dak.

Interieur.
Op benedenverdieping oorspronkelijk drie winkelruimtes en een conciërgewoning. De verdiepingen werden bereikt via een betonnen bordestrap waartussen zich een open lift bevond. Drie appartementen per verdieping.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 56:12625 (1935); 63-65: 12368 (1934).