Het woord vertalen in het Frans

Gevel met een driehoekige bekroning die trapsgewijs versmalt.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen