Typologie(ën)

appartementsgebouw

Ontwerper(s)

P. METREarchitect1935

Stijlen

Modernisme

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

Onderzoek en redactie

2014-2016

id

Urban : 28872
lees meer

Beschrijving

Modernistisch appartementsgebouw n.o.v. architect P. Metre, 1935.

Zes bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder plat dak. Geelgekleurde bakstenen gevel met wit- en hardstenen elementen op dito sokkel. Centrale deur in portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. met trapvormige omlijsting; hierboven gestapelde polygonale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met centrale kolom. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. in zijtraveeën met licht vooruitgeschoven en doorlopende  borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Twee commerciële benedenverdiepingen, vitrine en inkom onder impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak. met glas-in-lood in art decoTendens tot de geometrisering van vormen en architecturale ornamenten die zich uitdrukt in het materiaal- en kleurgebruik., omgeven door rechthoekige, donkerkleurige tegels. Twee hijsbalken.

Interieur. Plan met twee kleine appartementen per verdieping bereikbaar via een gesloten lift en bordestrap.

Bronnen

Archieven
GAV/DS 12790 (1935), 25358 (2013).