Het woord vertalen in het Frans

Verzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... 
Dit woord zoeken in de beschrijvingen