Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Albert DUMONTarchitect1895

Auguste HEBBELYNCKarchitect1895

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18013
lees meer

Beschrijving

Geheel van twee huizen in eclectische stijl, met elementen van neorenaissanceArchitectuurstijl (ca. 1860-1914) die zich inspireert op de renaissance, een kunststroming ontstaan in het Italië van de 15e eeuw en die er o.m. op gericht was de bouwkunst van de Grieks-Romeinse oudheid te doen herleven. en asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Albert Dumont en Auguste Hebbelynck, 1895.

Doorlopende bakstenen gevels met elementen in hardsteen op benedenverdieping en witsteen op verdiepingen. Op benedenverdieping rustieke banden. Analoge gevels in spiegelbeeld, die van nr. 5 echter breder. Muuropeningen rechthoekig, onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft. of korfboogBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen.; sommige met monelenStenen vensterstijl. en tussendorpelsStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt.. Oorspronkelijk op toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. van beide gevels erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. onder tentdak. Op nr. 4 gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op boogConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. die luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. vormt boven toegangsdeur; trapezoïdaal in tweede bouwlaag, rechthoekig in derde. Nr. 5 meer uitspringende trapezoïdale erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. over volledige gevelhoogte gestapeld. Deur in 1950, toen circulatie gereorganiseerd werd, verbouwd tot vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Op benedenverdieping van hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., die van nr. 5 in 1925 vervangen door garagepoort; deze werd in 1950 vervangen door een andere garagepoort geflankeerd door een smalle toegangsdeur. In tweede bouwlaag glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. en balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. en met opengewerkte en getraliede borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Balkon van nr. 5 in 1950 gesloopt en borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in vlak van gevel geplaatst, zoals bij vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. in derde bouwlaag. DakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. op toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht. en op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. van nr. 4. Op nr. 4 schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. voor zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. van nr. 5 breed dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met twee registersVensterstrook in een topgevel.; drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; centraal vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. doorbreekt kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).; oculusKlein rond, ovaal of polygonaal venster. geflankeerd door vleugelstukken en bekroond met gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  maar deur vervangen op nr. 4; schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen op nr. 5. Bewaard tuinhek.

Interieur. In voorkamer op benedenverdieping van nr. 4 bewaard schilderij boven schouw. In salon op eerste verdieping van nr. 5 bewaarde schoorsteenboezem met spiegel en grisailleGetekende of geschilderde voorstelling in verschillende tinten grijs of bruin. met putti-decor. Verandavloer in mozaïek met bloemmotieven.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 4: 6625 (1895); 5: 6620 (1895), 60865 (1950).