Het woord vertalen in het Frans

Boog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen