Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Oost (Apeb - 2006-2009)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18017
lees meer

Beschrijving

Huis in eclectische stijl met symmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit drie gelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de centrale travee wordt in vele gevallen rijker uitgewerkt en benadrukt door haar licht te laten uitspringen en/of door één of meerdere balkons; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., 1900.

Drie bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Hoge sokkel. Het huis heeft vooruitstekende gedeelten die zich uitstrekken op de voorgeschreven inspringende zone. Ter hoogte van souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. centrale uitbouw waarop erkersRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van verdiepingen rusten. Links naar dienstingang leidende trap uitgegraven in voortuin. Rechts trap met metalen leuning naar hoofdingang. Deze kon gebouwd worden omdat enkele maanden voordien toelating was gegeven voor een uitbouw van twee meter voor de trap van het aanpalende huis (zie nr. 11). Nochtans preciseert de administratie dat het geheel de totale lengte van 2,20 m niet mag overschrijden. Er werd niettemin een trap van 2,33 m lang gebouwd. Hierop werd gewezen door de eigenaar van nr. 11, die de uitbouw van zijn eigen inkompartij met 40 cm wilde vergroten. De trap van nr. 10 kreeg trouwens ook nog een luifelAfdak boven de ingang van een huis of handelszaak. onder lessenaardak op twee dunne pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…), die niet voorzien was in het ontwerp en die thans verdwenen is.

Gevel in witte baksteen met hardstenen elementen. Sommige muuropeningen met tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en/of moneelStenen vensterstijl.. Op benedenverdieping borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met balustersVaasvormige spijl van een borstwering.; in andere bouwlagen gecementeerdeMet portlandcement bestrijken. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., misschien oorspronkelijk met sgraffitoSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister).. Voorbouw van onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. onder I-balkIJzeren latei met I-profiel.; bekroond met terras met stenen en ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.; hierop rusten zuiltjes die houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. ondersteunen. ErkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. bekroond met terras met gelijkaardige borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. als die van benedenverdieping voor glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. DakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met metalen borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. en bekroond met gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., doorbroken door bolvormige bekroning. Twee houten dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met gebogen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Bewaarde toegangsdeur. Traliewerk van borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., trapleuningen en tuinhek bewaard.

Interieur. In vestibule mozaïekvloer. Voorkamer en centrale kamer op benedenverdieping gescheiden door muuropening met roedeverdeling. In centrale kamer zuilen en plafonddecoratie bewaard.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 285 (1900).