Het woord vertalen in het Frans

Uit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen