De oostelijke uitbreiding van de Stad Brussel bevat drie grote zones: de Leopoldswijk, de Noordoostwijk en het Jubelpark. Het onderzoek voor de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Noordoostwijk werd gerealiseerd tussen 2006 en 2009. Het Jubelpark op zijn beurt werd in 2010 geïnventariseerd. De inventaris van de Leopoldswijk zal binnenkort worden aangevat.
Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente

Files

Pdf CoverStedenbouwkundige ontwikkeling (PDF - )

In de stedenbouwkundige evolutie van de Noordoostwijk wordt duidelijk hoe dit gebied evolueert van een residentiële wijk in een pittoreske vallei naar een stedenbouwkundige tabula rasa.
Pdf Cover
De architectuurgeschiedenis van de Noordoostwijk is het verhaal van hoe, in een periode van amper 20 jaar tijd, een nieuwe wijk ontstaat die een waaier biedt van de verschillende Brusselse bouwstijlen.
Architectuurgeschiedenis (PDF - )
Pdf CoverBibliografie (PDF - )
Deze bibliografie geeft een overzicht van de voornaamste werken over de Noordoostwijk. Andere referenties vindt men onder elke beschrijving terug.
Pdf CoverMethodologie (PDF - )
De inventaris van de Noordoostwijk volgt de algemene methodologie van de Brusselse inventarissen.