Typologie(ën)

opbrengsthuis
cinema/bioscoop
hotel

Ontwerper(s)

J. SEGERSarchitect1874

Paul HAMESSEarchitect1908

INCONNU - ONBEKEND1875-1900

Stijlen

Eclectisme
Neoclassicisme
Art nouveau
Modernisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Inventaris van de Bioscoopzalen (1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 33245
lees meer

Beschrijving

Nr 146-148-150-152-154-156 Huurhuis in eclectische stijl met neoclassicistische inslag, naar ontwerp van architect J. Segers van 1874.

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met vier bouwlagen + entresol en zeven traveeën onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien). Symmetrische opstand gemarkeerd door het middenrisaliet met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. en gebroken driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening., doorgetrokken tot in de bedaking. Horizontale registersVensterstrook in een topgevel. aangegeven door gevelbrede gietijzeren balkons van bel-etage en hoogste verdieping, laatstgenoemde verwijderd. Oorspronkelijk geblokte hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., geritmeerd door gekoppelde rondbogen met booglijst en doorgetrokken imposten, cf. middentraveeën, overige herhaaldelijk verbouwd. Twee hoofdverdiepingen gemarkeerd door kolossale ingediepte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. met gegroefde sokkel
en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. ; hoogste verdieping met zelfde pilasterritmering. Getoogde bovenvensters in geriemde omlijsting met oren en bijkomende sluitsteen in het risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.; ondiepe gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. balkons in linkertravee van de derde bouwlaag, vernieuwde borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. in rechtertravee. Kroonlijst met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop. en tandlijst boven panelenfries en cordon. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met vleugelstukken en driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Bioscoop in nr. 154 : oorspronkelijk zogenaamd
«Théâtre Pathé», in art nouveauInternationale beweging (1893 - ca. 1914) als reactie op de ‘neo’-stijlen, maar met sterk lokale verschillen. In België kent de stijl twee stromingen, namelijk de florale art nouveau met Victor Horta als boegbeeld en anderzijds de geometrische art nouveau beïnvloed door Paul Hankar of de Wiener Secession. naar ontwerp van architect Paul Hamesse van 1908, met ca. 700 plaatsen verdeeld over parterre en balkon, met structuur van gewapend beton; later verbouwd tot actualiteitenbioscoop «Cinéac» in Nieuwe Zakelijkheid naar ontwerp van architecten A. Gorska, P. de Montaut (Parijs) en Philibert van 1932; heden complex met meerdere zalen.

Nr 158-160 Rijhuis in eclectische stijl uit de laatste kwart van de 19e eeuw. Voorheen hotel «Continental Nord».

Vijf bouwlagen + entresol en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken. (leien). Lijstgevel van bak- en natuursteen, geleed door het gevelbreed gietijzeren balkon van de hoofdverdieping en cordons, met nauwelijks geaccentueerd middenrisaliet. Verdiepte venstersLicht- en/of luchtopening in een muur., getoogd met sluitsteen en tandlijst op eerste twee bovenverdiepingen, rechthoekig op hoogste twee verdiepingen, met doorgetrokken lekdrempels, gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. leuning in drie middentraveeën, diamantkoppaneel in uiterste. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., middelste met gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. en vaas, overige met driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Onderbouw herhaaldelijk verbouwd.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 18059 (1874), 1910 (1908), 40576 (1932).

Tijdschriften

La Cité, 1933, XI/2, p. 29.