Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ernest ACKERarchitect1892

INCONNU - ONBEKEND1873

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Inventaris van sgrafitti (GERPM)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id

Urban : 1914
lees meer

Beschrijving

Huis met neoclassicistische inslag met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., samen gebouwd met nr. 227, 1873, maar verbouwd n.o.v. arch. Ernest Acker, 1892.

Rechthoekige muuropeningen binnen omlijsting, op verdieping geprofileerd. Op benedenverdieping handelspui sinds 1926, maar verbouwd tot rechthoekige vitrine met marbrietOndoorschijnend, stevig en soms gemarmerd glas, vaak gebruikt voor wandbekleding. (1937). Op hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. houten erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. (1892); op tweede verdieping vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. tussen pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en onder architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Op verdieping volledig bekleed met grisailleGetekende of geschilderde voorstelling in verschillende tinten grijs of bruin. sgraffiti van 1892, vormt hierdoor één van de oudste ensembles van Brussel; decoratie geïnspireerd op Italiaanse renaissance: onder andere meanderfriezen, medaillonRonde of ovale cartouche. met gehelmde vrouwenkop boven deur en putti met guirlandes rond cartoucheOmlijsting van een uitspringend vlak in de vorm van ingesneden en omkrullend papier of leer; vaak met opschrift of intern versierd. op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. van tweede verdieping. SgraffitoSgraffito (Italiaans, van sgraffiare: krabben), decoratieve muurtechniek waarbij men een donkere pleisterlaag (doorgaans zwart, roetbruin of grijs) met een lichtgekleurde pleisterlaag bedekt; door de bovenste, nog niet verharde, laag weg te nemen volgens een vooraf bepaald grafisch ontwerp ontstaat een verdiepte tekening; de lichtgekleurde pleisterlaag kan bovendien gekleurd worden ‘al fresco’ (op de verse pleister) of ‘al secco’ (op de droge pleister). op hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. verdwenen. Getande kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst.. Bewaard schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 2124 (1873), 3004 (1892), 300 (1926), 127 (1937).

Publicaties en studies
DEMANET, M., HENNAUT, E., LIESSENS, L., et al., Sgraffiti in Brussel, Koning Boudewijnstichting, Brussel, 1996. (Kunst in de straat), pp. 42-43.
Inventaire des sgraffites. Saint-Gilles, GERPM - SC asbl, s.l., s.d., fiche 95.

Tijdschriften
FLOUQUET, P.-L., 'Sur le même thème…Une interview de M. Victor Bourgeois, professeur à l'Institut Supérieur des Arts Décoratifs, membre de la Libre Académie Picard', Bâtir, 39, 1936, p. 545.
'Maison, chaussée de Charleroi, 193, à Bruxelles (1892), architecte M. Ernest Acker', L'Émulation, 1895, col. 184-185, pl. 11-12.