Typologie(ën)

beeldhouwwerk en herdenkingsmonument

Ontwerper(s)

Jacques DE LALAINGbeeldhouwer1896

Statut juridique

Beschermd sinds 14 juli 1994

Onderzoek en redactie

2006-2008

id

Urban : 18458
lees meer

Beschrijving

Allegorische bronzen beeldengroep, in 1896 ontworpen door beeldhouwer Jacques de Lalaing.

Op vraag van burgemeester Charles Buls werden de drie bronzen in mei 1898 verworven door de Stad en in november 1899 op het hoogste gedeelte van de square geplaatst op een hardstenen structuur. Deze bestaat uit drie, door een lage muur met elkaar verbonden sokkels en werd ontworpen door architect Ernest Acker (VANDENBREEDEN, J., et al., 1999, p.29).

Het barbaarse element wordt voorgesteld door een naakte man, De verfraaide beschaving door een vrouw die op een Ionisch kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen. zit en lier speelt. De georganiseerde maatschappij wordt voorgesteld door een op een stoel zittende gedrapeerde man. Ze ‘vertegenwoordigen de drie elementen van de oude wereld, de voorouders van onze beschaving. Links het barbaarse element, belichaamd door een primitief wezen met krachtige musculatuur en ingedrukt voorhoofd, met een knuppel in de hand. Rechts de georganiseerde maatschappij, belichaamd door de Romeinse invloed: het idee ven Recht en Justitie. (Typisch element: een Romeinse helm) In het midden de verfraaide maatschappij: de Griekse invloed, kunst en lyrische poëzie. (Attributen: de lier, een kapiteelKopstuk van een zuil, pijler of pilaster; algemeen om de gedragen last op een smaller draagvlak over te brengen., maskers van de komedie en het drama.) […] We kunnen ze beknopt definiëren als de Kracht, de Justitie, de Inspiratie.' (MEIRSSHAUT, 1900, pp.182-183).

Het geheel moest ‘in een symbolische triade' een evocatie zijn ‘van de krachten die de mensheid ertoe hebben gebracht om zich te organiseren en zich tot geciviliseerde naties te ontwikkelen' (DEROM, 2000, p.117). Het oorspronkelijke project voorzag in de groepering van de beelden rond een zuil bekroond met een feniks, ‘symbool van de opeenvolging van de beschavingen.' (DEROM, 2000, p.117).

Beschermd op 14.07.1994.

Bronnen

Archieven
SAB/Bulletin communal de Bruxelles, 1898, t. I, pp. 533-534.

Publicaties en studies
DEROM, P. (red.), Les sculptures de Bruxelles, Galerie Patrick Derom, Brussel, Uitgeverij Pandora, Antwerpen, 2000, pp. 116-117.
DEROM, P., Les sculptures de Bruxelles. Catalogue raisonné, Galerie Patrick Derom, Brussel, 2002, p. 62.
MEIRSSHAUT, P., Les sculptures de plein air à Bruxelles. Guide explicatif, Brussel, éd. E. Bruylant, 1900, pp. 182-183.
VANDENBREEDEN, J., VAN SANTVOORT, L., DE THAILLE, P., et al., Encyclopédie de l'Art nouveau. Tome premier. Le quartier Nord-Est à Bruxelles, CIDEP, Brussel, 1999, p. 29.