Typologie(ën)

opbrengsthuis
burgerwoning

Ontwerper(s)

Paul HANKARarchitect1888

Alphonse BARREZarchitect1933

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 1780
lees meer

Beschrijving

Burgerwoning in eclectische stijl met polychroom parementGangbaar geveltype in België tussen 1890 en 1914, gekenmerkt door een speelse verwerking van kleurrijke materialen en tal van ornamenten; vaak gevels met een asymmetrische compositie. en asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., gesigneerd ‘P(aul) Hankar arch', 1888.
Twee hoogste verdieping en verbouwing tot opbrengsthuis n.o.v. arch. Alphonse Barrez, 1933.

E. Zegers-Regnard was bevriend met Hankar en afdelingshoofd op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs. Bestelde in 1894-1895 bij de arch. nog twee andere huizen in Brussel.

Bakstenen gevel met hard- en witstenen banden, die in hoogte schaarser worden; breukstenenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen. met Naamse puddingsteen tussen hardstenen hoekblokken. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Deur onder rechthoekige impostvensterVenster boven een deur en ervan gescheiden door een stenen dorpel, een entablement of een muurvlak., oorspronkelijk met smeedwerk in japoniserende stijl. Op eerste verdieping links hardstenen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. met monogram van eigenaar op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. (verdwenen). Op tweede verdieping oorspronkelijk drie gelijke venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; links aangepast tot breed vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. (1933). Volgende bouwlagen met analoge compositie. Sterk overkragende kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..

Bronnen

Archieven
GASG/DS 1843 (1888), 248 (1933).
AAM/Fonds Paul Hankar.

Publicaties en studies
LOYER, F., Paul Hankar. Naissance de l'Art Nouveau, AAM, Brussel, 1986, pp. 69-73.

Tijdschriften
'Maison, chaussée de Charleroi, 83, à Bruxelles, 1889 (architecte M. P. Hankar)', L'Émulation, 1893, col. 188-189, pl. 33-35.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid