De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Sint-Gillis werd aangevat vanaf 1997 en afgerond in 2004.
Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente

Files

Pdf CoverArchitectuurgeschiedenis (PDF - )

Stedenbouwkundige voorschriften en hun invloed op de bebouwing in Sint-Gillis. De verschillende successieve bouwstijlen van de XIX en XXe eeuw. Voornaamste bouwwerken en hun architecten.
Pdf CoverStedenbouwkundige ontwikkeling I (PDF - )
1e deel: van haar oorsprong tot 1840. Geschiedenis van de gemeente, van het gehucht Obbrussel, VIII-XIe eeuw, tot de eerste verstedelijking rond het midden van de XIXe eeuw.
Pdf CoverStedenbouwkundige ontwikkeling II (PDF - )
2e deel: van 1840 tot heden. De landelijke gemeente verstedelijkt: de ontwikkeling van Sint-Gillis tussen 1860 en ca. 1910, verduidelijkt met oude kaarten.
Pdf CoverBibliografie (PDF - )
Geheel van geraadpleegde bronnen voor de inventaris van Sint-Gillis: publicaties, tijdschriften, oude kaarten, archieffondsen en iconografie.
Pdf CoverMethodologie (PDF - )
De inventaris van Sint-Gillis ligt in de lijn van voorgaande inventarissen, maar heeft enkele methodologische bijzonderheden.