Typologie(ën)

herenhuis
appartementsgebouw

Ontwerper(s)

Jean TEUGHELSarchitect1923

R. LINGIERaannemer1923

Roland FOUCARTarchitect1935

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 22398
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., met een uitzonderlijke breedte en met oorspronkelijk drie bouwlagen, ontworpen in 1923 door architect J. Teughels en op latere datum verhoogd met drie bouwlagen in dezelfde stijl, omgevormd tot appartementsgebouw in 1935 n.o.v. architect Roland Foucart. Signaturen “J. TEUGHELS / ARCHITECTE” en “R. LINGIER / ENTr OSTENDE” op de benedenverdieping.

Gebouw van zes bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken., met symmetrische opstand van vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Gevel in hardsteen en groene zandsteen op de benedenverdieping, roze zandsteen op de verdiepingen. De zijtraveeën zijn breder, met een spiegelboogvormige voorbouw van vijf bouwlagen, bekroond door een terras voor een drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.; brede toegang met keellijst en sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf., oorspronkelijk als toegangsdeur links en als garage rechts, geflankeerd door ovale getraliede oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster.. De meeste muuropeningen op de eerste verdieping onder gewelfd entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., op de tweede met versierde sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Gelijke middentraveeën, de centrale voorzien van een vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. gewijzigd in een deur in 1935, bekroond door een gewelfd balkon op versierde druiper. DakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met vleugelstukken en gewelfde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., vensterleuningenLage, versierde leuning boven een onderdorpel, meestal in metaal., traliewerk van de deuren en van het tuintje in smeedijzerTaai, ‘kneedbaar’ ijzer dat ambachtelijk wordt ‘gesmeed’ (gehamerd bij hoge temperatuur) tot decoratieve bouwonderdelen als tuinhekken, borstweringen…. Getraliede deuren en schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling bewaard, behalve op de dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Achteraan bijgebouwd, groot volume, oorspronkelijk onder plat dak, vergroot in 1935.

Interieur. Oorspronkelijk, op de benedenverdieping, grote hallen en trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. links, keuken geflankeerd door een loge en een kamer in het midden, lange garage rechts. Op de eerste verdieping, kleine salon, grote salon en bureau vooraan, eetkamer en biljartzaal achteraan. De eetkamer geeft uit op de grote salon en op een terras. Achter het trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht., in het bijgebouw, ontbijtkamer, bijkeuken en keuken. Talrijke kamers op de tweede verdieping, de meeste met badkamer. In 1935 werd de benedenverdieping gewijzigd door de bouw van de centrale toegang. Tweede trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht. met lift achter de hoofdtrap. De hogere verdiepingen werden heringericht rond een centrale lichtschacht.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 101-27-28-29.