Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ph. VANDEN BROECKarchitect1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 22387
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. architect Ph. Vanden Broeck, 1910. Deze architect ontwierp eveneens nr. 9.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij, van nr. 1 tot nr. 17.

Opstand van twee bouwlagen onder gecombineerde bedaking. Gevel in lichtgekleurde baksteen met hardstenen elementen. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. onder topstuk en bekroond door een vierkant koepeldakDak waarvan de buitenomtrek die van een koepel is. met vierkante dakruiter. Op de benedenverdieping, gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. rondbogige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. onder een doorlopende  archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. Op de verdieping, stenen erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. op drie consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief., bekroond door een terras met een balustradeHekwerk van spijlen of balusters. in ovaalvormige ajourOpengewerkt, voorzien van een stelsel van kleine, decoratieve openingen.. Hierachter bevindt zich een dakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met topstukken, met een rondbogige glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. onder archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog.. Op de toegangstraveeTravee waarin de toegang is ondergebracht., inrijpoort onder entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.. Mansarde met dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Verdiepingen gescheiden door getande kordons. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  grotendeels bewaard. Smeedijzeren traliewerk van de voortuint bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 101-8.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid