Het woord vertalen in het Frans

Bovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen