Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22399
lees meer

Beschrijving

Geheel van vijf opbrengsthuizen met commerciële benedenverdieping en met neoclassicistische inslag, de eerste vier ontworpen voor twee opdrachtgevers uit eenzelfde familie, 1911.

Nr. 35-36 vormt het begin van een homogene huizenrij tot aan nr. 39.

Opstanden van vier bouwlagen, bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. met imitatievoegen en onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Benedenverdieping met doorlopende  schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Rechthoekige muuropeningen, sommige met geprofileerde omlijsting, de meeste met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief.. Balkons en Franse balkonsBorstwering tussen de dagkanten van een naar binnen openslaand venster dat tot de vloer doorloopt. met smeedijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. DakvensterUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. en dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. onder frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Op François Rigasquare nr. 35-36, gevel van vier per twee gekoppeldeTwee of meerdere identieke bouwelementen (vensters, zuilen, pilasters) die tot een groter (symmetrisch) geheel zijn samengevoegd. traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), gevolgd door een hoektorentje van vijf bouwlagen. Benedenverdieping gewijzigd in 1964 voor de bouw van een overdekt terras. Derde en vierde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) ingenomen door een trapezoïdale voorbouw van twee bouwlagen, bekroond door een terras met balustradeHekwerk van spijlen of balusters.. Torentje met drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. waarvan centrale glasdeurDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. achter bolkons volgens verkleinende ordonnantie, en onder een gewijzigd koepeldakDak waarvan de buitenomtrek die van een koepel is., oorspronkelijk voorzien van cirkelvormige dakruiter. Op de uiterste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) links toegang tot verdiepingen bewaard. Deur van de handelszaak en raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. vervangen.

Op Huart Hamoirlaan nr. 150 tot 156, gevels geritmeerd door kolossale geblokte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., verdiepingen voorzien van drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Benedenverdiepingen voorzien van een steekboogvormige etalage geflankeerd door de deur van de handelszaak en de private deur; die op nr. 152 thans gewijzigd. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de verdiepingen bekroond door een paneel versierd met een guirlande. GlasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat. in de laatste bouwlaag met versierde sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). op tandfries en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst., vereenvoudigd op nr. 154, die van de mansarde op nr. 156 bekleed met pvc. Het meeste schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  is vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 35-36 Rigasquare en 150 Huart Hamoirlaan: 101-35-36; 152, 154 Huart Hamoirlaan: 141-152-154; 156 Huart Hamoirlaan: 141-156.