Typologie(ën)

sportcomplex
brug
fontein
kiosk
beeldhouwwerk en herdenkingsmonument
Zitbank

Ontwerper(s)

Edmond GALOPPINlandschapsarchitect1904-1914

Gaston BERTRANDingenieur1914

F. DUMILIEU1913

René PECHERElandschapsarchitect1954

Augustin ROGIERSarchitect1960

Fernand DELBRASSINNEarchitect1935-1937

Statut juridique

Beschermd sinds 31 december 1974

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Wetenschappelijk
  • Sociaal
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 22405
lees meer

Beschrijving

Het Josaphatpark is een park in Engelse landschapsstijl met een geknikte vorm. Het is bijna 30 hectare groot en ligt tussen de Haachtsesteenweg in het noorden en de Chazallaan in het zuiden. Het wordt afgeboord door de Lambermontlaan in het oosten, en door de Ernest Renanlaan, de Algemeen Stemrechtlaan, de Voltairelaan, de Azalealaan en de Generaal Eisenhowerlaan in het westen. Het park wordt doorkruist door de Louis Bertrandlaan en de Ambassadeur Van Vollenhovenlaan, alsook door de ringspoorlijn.

Het park ligt in het hart van de oude Roodenbeekvallei en werd begin 20e eeuw aangelegd. Het vormde de sluitsteen van de verstedelijking van de wijk Teniers-Josaphat, gevormd door de oude dorpskern van Schaarbeek; het sluit het panorama van de Louis Bertrandlaan af maar vormt toch een zachte overgang naar de nieuwe ringboulevard. De aanleg van het park werd goedgekeurd tijdens de gemeenteraadszitting van 06.08.1901. De gemeente moest daartoe verscheidene eigendommen in de vallei onteigenen, waaronder die van weduwe Martha, een plek die het hart van de nieuwe groene ruimte zou worden. Die onteigening verliep niet zonder slag of stoot en noodzaakte zelfs de persoonlijke tussenkomst van koning Leopold II. Het park werd geopend op 01.05.1904.

De aanleg ervan werd toevertrouwd aan landschapsarchitect Edmond Galoppin en vond hoofzakelijk tussen 1905 en 1914 plaats. Galoppin wou het park een pittoresk uitzicht geven door de aanleg van rotspartijen in het lagere gedeelte, aangevuld met kronkelige paden rond een krans van vijvers. In het hogere gedeelte bevindt zich een groot gazon, terwijl aan de overzijde van de Louis Bertrandlaan een speel- en sportplein is aangelegd dat op 19.07.1914 werd ingehuldigd. Het park werd ook een openluchtgalerie waarin geleidelijk talrijke beeldhouwwerken werden geïnstalleerd. In 1954 werd een strook terrein gelegen tussen de ringspoorlijn en de huidige Van Vollenhovenlaan in een miniatuurgolf gewijzigd door landschapsarchitect René Pechère. Tussen 2006 en 2011 werd het park grondig gerestaureerd.

Beschermd 31.12.1974.

Files

Pdf CoverJosaphatpark (PDF - )

Geschiedenis en beschrijving