Typologie(ën)

burgerwoning

Ontwerper(s)

Ernest COLINarchitect, ingenieur1923

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id [nl]

Urban : 21848
lees meer

Beschrijving

Burgerhuis in eclectische stijl met art-deco-invloed en met asymmetrische compositieTypische gevelopstand bestaande uit twee ongelijke traveeën; in Brussel komt dit geveltype vaak voor met drie bouwlagen volgens verkleinende ordonnantie; de hoofdtravee is meestal breder, rijker uitgewerkt en wordt verder benadrukt door licht vooruit te springen en/of door één of meer balkons; de kelders zijn meestal hoog, wat zich vertaalt in een hoge onderbouw; het grondplan bestaat over het algemeen uit een aaneenschakeling van kamers., n.o.v. ingenieur-architect Ernest Colin, 1923.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij, overwegend in eclectische stijl, van nr. 8-9 tot nr. 67.

Gevel in oranjekleurige baksteen met elementen in witsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen.. Rondbogige arcadesEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn. onder doorlopende  archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. op de benedenverdieping. Op de verdiepingen, alle traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) inspringend; gebombeerdeGebold; welvend oppervlak dat een gelijkmatige boogwerking vertoont. hoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. met neggen en hoekblokkken en venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met monelenStenen vensterstijl.. Terugwijkende toegangsportiek met trappenpartij; deur met ramen met gebogen smeedijzeren traliewerk. Twee ongelijke dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap., rechts afwijkend van het oorspronkelijke plan. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  bewaard.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 20-29.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid