Bekijk de weerhouden gebouwenDe Ernest Renanlaan ligt in het verlengde van de Ernest Laudestraat en verbindt de Voltairelaan met de Haachtsesteenweg. Ze wordt doorkruist door de Algemeen Stemrechtlaan en bestaat uit een eerste recht deel en een tweede gebogen deel, enkel aan pare zijde bebouwd, met aan de overzijde sportterreinen en een speelplein die tot het Josaphatpark behoren.

De zestien meter brede laan is een verlenging van de Laudestraat, zoals beslist tijdens de gemeenteraadszittingen van 12.06.1912 en 29.01.1913. Tijdens die laatste zitting werd de overeenkomst van 04.04.1907 gewijzigd die de gemeente en de Belgische staat hadden afgesloten en die de verstedelijking van de zone rond het Josaphatpark beperkte “om het panorama op Brussel” van de Lambermontlaan te beschermen. De terreinen aan de pare zijde van het gebogen deel werden door de gemeente verkocht met de verplichting er huizen op te bouwen met een hoogte gelijk aan die van de bestaande gebouwen aan de Haachtsesteenweg, om aldus het zicht op hun achtergevel van op de Lambermontlaan te verbergen. Langs dit deel gold daarenboven een achteruitbouwstrook van vijf meter bestemd voor voortuintjes. De rooilijn van de Renanlaan werd echter pas goedgekeurd bij K.B. van 15.09.1919.

De naam van de laan is een eerbetoon aan Joseph Ernest Renan (Tréguier, 1823 – Parijs, 1892), Frans filoloog gespecialiseerd in Semitische studies.

Deze hoofdzakelijk residentiële laan werd van 1922 tot 1930 bebouwd met burgerhuizen en opbrengsthuizen, alsook enkele driegevelvilla's in het tweede deel van de laan. Enkele gebouwen zijn in eclectische stijl, maar de meeste zijn in art-decostijl of Beaux-Artsstijl, soms met pittoresk karakter. De huizen in het tweede deel vormen een bijzonder homogene huizenrij onder andere dankzij de aanwezigheid van de voortuintjes (zie nr. 38 tot 68).

In 1932 werden de gebouwen ingehuldigd van het Atheneum Fernand Blum (zie nr. 10-14), die een groot deel van het eerste deel aan pare zijde innemen en ook op de Algemeen Stemrechtlaan en de Haachtsesteenweg uitgeven.

Twee architecten hebben verscheidene huizen op hun actief in de laan: Emile Henry en J. Vermeersch. Laatstgenoemde ontwerpt o.a. de nr. 23 tot 29 in de laan en in de Algemeen Stemrechtlaan nr. 27 tot 31 (zie deze nummers).

Bronnen

Archieven
GAS/OW Infrastructuur 177, 377, 999.

Publicaties en studies
DEKOSTER, J.-A., Les rues de Schaerbeek, Brussel, 1981, p. 94.

Kaarten / plannen
Plan général de la commune de Schaerbeek 1913 (GAS/OW).

Websites
Het verhaal achter de straatnamen van Schaarbeek, GEMEENTEHUIS VAN SCHAARBEEK, http://www.schaerbeek.irisnet.be/nl/ontspannen-schaarbeek/patrimonium-toerisme/geschiedenis-gemeente/verhaal-achter-straatnamen-schaarbeek.