Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak
café/brasserie/taverne

Ontwerper(s)

Gustave STRAUVENarchitect1912-1914

Stijlen

Eclectisme
Art nouveau

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21834
lees meer

Beschrijving

Opbrengsthuis met commerciële benedenverdieping, oorspronkelijk volledig bestemd voor een café, in eclectische stijl met art-nouveau-invloed, n.o.v. architect Gustave Strauven, tussen 1912 en 1914.

Vormt het begin van een bijzonder homogene huizenrij, overwegend in eclectische stijl, eindigend op nr. 67.

L-vormig gebouw met voortuin, gelegen op een driehoekig perceel langs de ringspoorlijn.

Bakstenen gevels met elementen in hardsteen en similiBepleistering ter imitatie van natuursteen., thans beschilderd. In 1995 werden de eerste twee bouwlagen met roze pleisterkalk bekleed. Opstand van oorspronkelijk vier bouwlagen, de tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen., onder dakterras afgeboord door een muurtje met pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) met topstuk en traliewerk, bekroond door een terras met pijlers1. Muurstut zonder entasis (kromming), mogelijk met basis en kapiteel; - 2. Massief gemetseld of betonnen steunelement met gewoonlijk rechthoekige doorsnede (vb. bruggepijler,…) en een rechthoekige belvedère van twee bouwlagen, verbonden door een loopbrug. In 1921 werd het gebouw verbouwd tot opbrengsthuis met café op de benedenverdieping (n.o.v. architect René Serrure), met vervanging van het terras en de aediculaeVersieringsmotief, ontleend aan de klassieke bouwkunst, vormt samenstel van pijlers en een klassieke bekroning. door een verdieping in dezelfde stijl onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken..

Azalealaan 8-9, Palace Josaphat (Verzameling Dexia Bank-KAB-BHG).

Drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de laan, de centrale voorzien van drielichtenGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere.. Trapezoïdale voorbouw aan de voortuin. Twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) aan de spoorlijn. De meeste traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) zijn gevat in een rondbogige arcadeEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn..
Op de benedenverdieping, oorspronkelijk glasdeurenDeur waarvan het grootste deel uit glas bestaat., de eerste omgevormd tot deur, de tweede tot drielichtGroep van drie smalle vensters binnen dezelfde omlijsting, onderling gescheiden door deelzuiltjes of stijlen/monelen; centraal venster soms hoger dan beide andere. vervangen door een etalage in 1922, gerenoveerd in 1995 met verwijdering van de borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. op de tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen.. Op de eerste twee verdiepingen, balkons op balken op korbelen1. Diagonale houten balk ter ondersteuning van overkragende elementen zoals een luifel, een kroonlijst,…; 2. Balk om de verbinding tussen trekker en spantbeen in een kapspant te versterken., op de eerste verdieping misschien in beton, op de tweede in metaal; smeedijzeren borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. thans zonder hun art-nouveauversiering in oplegwerk. Langs de laan bevonden de balkons zich voor loggia'sOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw. met houten bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. met roedeverdeling. Sgraffiti met art-nouveaumotieven ontworpen door de architect (opnieuw geschilderd): twee vormen de initialen “PJ”, die langs de uitbouw vormen het opschrift “PALACE JOSAPHAT”. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Interieur. Oorspronkelijk, drie grote in elkaar lopende zalen in elke bouwlaag, bereikbaar via een trap in de uitbouw tot aan de top van de belvedère.

Voortuin oorspronkelijk afgesloten door houten windschermen met art-nouveaumotief, vervangen door smeedijzeren traliewerk.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 20-2, 20-8-9.
GAS/OW Infrastructuur 20.

Websites
Brussel, stad van architecten - Gustave Strauven