Typologie(ën)

opbrengsthuis
historische lift

Ontwerper(s)

G. SAINTENOY1873

Stijlen

Eclectisme
Neorenaissance
Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Inventaris van de historische liften (Homegrade - DPC)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Sociaal
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30484
lees meer

Beschrijving

Op hoek met Coppensstraat. Markant opbrengsthuis in eclectische stijl met elementen in Second-Empire, n.o.v. architect Gustave Saintenoy, 1873.

Vier bouwlagen, de tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen. en mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst.. Acht traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) en zadeldak. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde gevel op hardstenen onderbouwHoge sokkel, reikend tot ongeveer het midden van de toegang; meestal in hardsteen., duidelijk gemarkeerd door een omlopend balkon met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Pui geritmeerd door kolossale Ionische halfzuilenZuil die met het muurwerk verbonden is, maar slechts over de halve dikte uitspringt. en pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. vanaf hoge sokkels, met aansluitende bewerkte balkonconsoles. Brede gedrukte korfbogenBoog samengesteld uit een aantal ineenvloeiende cirkelbogen die samen nagenoeg een liggende ellips vormen. met sluitsteen en imposten, de tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. op Korinthische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Verdiepingen met rechthoekige vensters in geriemde omlijsting, met rijke cartouchesleutel en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. op consoles op de bel-etage, met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief., volutenSpiraalvormig ornament; meestal gebruikt als aanzetstuk van topgevels, bij deur- en vensteromlijstingen of als steunbeer. en omschreven door korfboogvormige nissen met diamantkopsleutel op de tweede verdieping. Accent op de afgeschuinde hoektravee door bijkomende hermen, balkon en gebogen frontonsDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening.. Klassiek hoofdgestel met uitgelengde consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. aan weerszij van de mezzaninovensters, alternerend met spiegels.

Binnenin werd omstreeks 1913 een Otislift in open schachtDe ruimte waarin de liftkooi en/of het tegengewicht bewegen, begrensd door de wanden, het plafond en de bodem van de put. De schacht kan gesloten of gedeeltelijk open zijn.  geïnstalleerd.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 20029 (1873).