Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

INCONNU - ONBEKEND1820-1830

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32678
lees meer

Beschrijving

Ruim herenhuis met dubbelhuisopstand (hoek Ladderstraat nr. 18) in neoclassicistische stijl, van ca. 1820, ter plaatse van het vroegere “Simpelhuys”; drie bouwlagen en respectievelijk zeven en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Heden opgesplitst in twee panden. 

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met verkleinende ordonnantie aan de Lakensestraat. Bredere middentravee met rechthoekige inrijpoort in vlakke omlijsting met neuten en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles., doorlopend in de puilijst. RegistersVensterstrook in een topgevel. van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met lekdrempels, kordonvormend op de eerste verdieping. HoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. gevormd door de gelede architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en kroonlijst met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.; dakkapelUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. in de voorlaatste traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Overige traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) van de begane grond verbouwd; “klassieke” winkelramen aan weerszij van een afgeschuind hoekportaal met gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. zuil van 1905 in de linker traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...). Zijpuntgevel met eenvoudige ordonnantie.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 13336 (1905).