Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32667
lees meer

Beschrijving

Ruim voormalig herenhuis (hoek Vaartstraat nr. 2-8) in neoclassicistische stijl waarvoor bouwaanvraag van 1824. 

Oorspronkelijk samengesteld uit een L-vormig hoofdgebouw met enkelhuisopstand van drie bouwlagen, respectievelijk zeven en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), en een aan westzijde aanpalende lagere vleugel van twee bouwlagen + mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. en vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met inrijpoort. Laatst genoemde vleugel tot het huidig volume verhoogd, aangepast aan het hoofdgebouw, naar ontwerp van architect H. Van Eerdewegh van 1893. BepleisterdeMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. en beschilderde lijstgevel met gemarkeerde horizontale registersVensterstrook in een topgevel. in verkleinende ordonnantie, op sokkel met getraliede keldermonden. Bredere linker traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met inrijpoort in vlakke omlijsting met neuten en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. doorlopend  in de puilijst. Regelmatig ritme van rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met geriemde omlijsting en lekdrempel, doorgetrokken tot geprofileerde kordons op de bovenverdiepingen. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel. met gelede architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden., friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop.. Drie afgewolfde dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. in het zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. boven de voorgevel, twee latere dakkapellen met klauwstukken en gebogen frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening. (1893) boven de zijgevel. Vanaf de vierde traveeVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) opeenvolging van houten winkelpuien met entresol ter breedte van twee tot vier traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), markerende ingediepte pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles. met consoles, van 1874. Renovatie tot een complex met handelsruimten en woningen, naar ontwerp van architecten De Smedt en Ramon, in opdracht van het O.C.M.W..


Bronnen

Archieven
SAB/OW 13256 (1824), 44419 (1893), 13376 (1874).