Typologie(ën)

woning of opbrengsthuis (onbepaald)

Ontwerper(s)

P. DROSSAERT1828

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 32673
lees meer

Beschrijving

Hoekhuis (Arduinkaai) in neoclassicistische stijl, waarvoor bouwaanvraag van 1828, ontworpen door tekenaar P. Drossaert; drie bouwlagen + attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt. en respectievelijk drie en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met verkleinende ordonnantie. Tot 1903 behouden enkelhuisopstand met rechthoekige deur links en venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met lekdrempels aansluitend bij de sokkel waarin keldermonden, heden verbouwd. Rechthoekige bovenvensters met kordonvormende lekdrempels en ijzeren leuningen met dubbele krul. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossenKraagstuk van een kroonlijst met verfijnd uitgesneden en/of gefreesd hangend element of drop., boven friesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met bedekte steigergatenGat aan de bovenzijde van een gevel waarin de horizontale dwarsbalken van een steiger werden bevestigd; vaak afgedekt door smeedijzeren (sier)deksel. en gelede architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Bekronende attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt., oorspronkelijk met respectievelijk één en drie halfronde venstertjes in de middentravee, sinds 1919 verhoogd en met rechthoekige openingen.


Bronnen

Archieven
SAB/OW 13277 (1828), 13387 (1903), 26457 (1919).