Typologie(ën)

kerk/kathedraal/basiliek
pastorie

Ontwerper(s)

Armand DEMEYarchitect1936-1941

Stijlen

Neoromaans
Art deco

Inventaris(sen)

  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Laken (Archistory - 2016-2019)
  • Kerkkappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1830-1940 (Urban - 2019)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Wetenschappelijk
  • Sociaal
  • Technisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 35975
lees meer

Beschrijving

Kerkgebouw in neoromaanse stijl met art-deco-inslag, pastorie in art-decostijl, gebouwd in respectievelijk 1939-1941 en 1936-1937 naar de plannen van architect A. Demey.

Geschiedenis
Na de aanleg van tuinwijk Verregat en de vestiging, in de gelijknamige straat, van Gemeenteschool nr.30 door de Stad Brussel, belastte kardinaal Van Roey op 20.12.1928 abt Albert Coessens met de bouw van een parochiecentrum met school. Daartoe verkocht de coöperatieve vereniging Le Home, die tuinwijk Verregat had aangelegd, een terrein van 2,5hectare gelegen tussen de Houba de Strooperlaan en de Pioenenstraat. De bouw van het parochiecentrum nam een aanvang met Pasen 1929, met een gebouw in het midden van het terrein en evenwijdig aan de Houba de Strooperlaan. Het parochiecentrum werd in september van datzelfde jaar ingehuldigd en omvatte, binnen eenzelfde gebouw, de abtswoning, een kloostertje voor de Zusters der Christelijke Scholen, de kapelkerk en de basisschool van het Goddelijk Kind Jezus (zie Magnolialaan). In 1936-1937 bouwde architect Armand Demey een pastorie aan de Houba de Strooperlaan (nr.757), en vanaf 1939 werd links daarvan een nieuwe kerk gebouwd, die in mei 1941 werd ingehuldigd, boven een rechthoekig gebouw van één bouwlaag dat in 1933-1935 werd opgetrokken als uitbreiding van de school en dat als sokkel voor het gebouw dienstdeed.

Beschrijving
Kerk


Buitenzijde
Rechthoekig gebouw in zandsteen, baksteen, hardsteen en gewapend beton, met een ondiepe westbouw en een puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. aan de straatkant, aan de rechterkant gedomineerd door een vierkante klokkentoren bekleed met breuksteenMetselwerk bestaande uit brokken onregelmatige natuursteen. van veelkleurige zandsteen (behalve de rechterzijde, bekleed met baksteen).
Laag rondboogportaal met een diepe dagkantBinnenkant (tussen muurvlak en kozijn) van de stijlen van een muuropeningen; soms geprofileerd of afgeschuind. op trappenpartij, onder een puntgevel die rust op een reeks zuiltjes met teerlingkapitelen. Aan weerszijden daarvan, gekoppelde rondboogvensters gevat in een arcade met dezelfde vorm die een werkkamer verlichten; uitspringende borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust. met keldervensters. In het tweede registerVensterstrook in een topgevel., hoog vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. bestaande uit vijf rondboogopeningen met toenemende hoogte die een tot kapel verbouwd oksaal verlichten. Klokkentoren van twee bouwlagen die lichtjes inspringen t.o.v. de onderbouw, met vier serliana’s met galmborden en een klokvormig leistenen dak.
Schip en koor van twee bouwlagen, het eerste bijna blindZonder opening; blind venster, schijnopening. en onder platform, het tweede inspringend onder leistenen daken.
De tweede bouwlaag van het schip deelt een groot dak met achterschild met de westbouw; het halfronde koor wordt bekroond door een dak met zes vlakken. Metalen gebinten.
Schip met twee hoge getrapte muuropeningen, analoog aan die van de gevel aan straatzijde; reeks van negen onafhankelijke vensters voor de koorafsluiting, ook onder rondboogBoog waarvan de kromming een halve cirkel beschrijft., thans van binnen gedicht.
Oorspronkelijk buiten- en binnenschrijnwerk, waaronder metalen roedeverdelingen.

Interieur
Voorhal met muren van onbewerkte baksteen en met, onder een plat plafond, de ingangen van de werkkamers en van de trap naar het oksaal, evenals de ingangen van het schip: grote rondboogdeur in het midden van het portaal1. In muur uitgespaarde ruimte voor een deur of toegang; - 2. Meer gesloten, voor of achter een gebouw geplaatste beschutting (voorbouw, vestibule). en twee secondaire rechthoekige toegangen. Schip met twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), elk overdekt door een bepleisterdMuur of plafond bedekt met een laag mortel op basis van een mengsel van kalk, gips of cement en zand, met of zonder andere fijne toeslagmaterialen. gewelf gemaakt van een dunne betonschaal op rondbogen van gewapend beton bekleed met bakstenen. De bogenConstructie waarvan de beschrijvende lijnen delen van cirkels of gebogen lijnen zijn en waarin alle drukkrachten optreden. rusten op gedrongen betonnen zuilen met teerlingkapiteel, voor een “doorgang” tegen de bakstenen muur die wordt gevormd door de al vermelde insprong van de tweede bouwlaag van het gebouw. De abside van het koor, achter een bakstenen triomfboog, heeft een analoog gewelf maar is halfkoepelvormig en heeft geen venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.; de muur is bekleed met tegels in grijszwart terrazzo, net als de voet van de zuilen en van de muren van het schip.

Meubilair
Altaar, in art-decostijl, van rood geaderd wit marmer, met estrade en achterwand in marmersteen in groene tinten.

Pastorie
Woning in art-decostijl, met twee bouwlagen onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Gevel in gele baksteen, sommige vlakken met opstaande bakstenen, het geheel versierd met hardstenen elementen. Twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met rechthoekige muuropeningen, de rechtertravee behandeld als voorbouw van drie bouwlagen. Links, twee deuren onder eenzelfde uitspringende latei; de linkerdeur leidt naar de binnenkant van het bouwblok. Op de eerste verdieping, onderdorpels met spuwerUitmonding van een goot of waterbekken waarlangs overtollig water wordt afgevoerd.. Rechts, vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. van de eerste verdieping met geprofileerde tussendorpelStenen dorpel die een deur of venster horizontaal in tweeën deelt. en twee dikke monelenStenen vensterstijl. in bovenlicht, vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. op de tweede verdieping met twee monelenStenen vensterstijl.. Geometrische stenen bekroning. Kroonlijsten en schrijnwerk vervangen.

Binnen, houten trap met rechthoekig trapgatHet vrije, open gedeelte in een trappenhuis. en balustrade met geparelde spillen.

Bronnen

Archieven
Archieven van de Kerkfabriek van het Goddelijk Kind Jezus.
 
SAB/OW 39336 (1939), 97671 (1961).

Publicaties en studies
VAN ROSSEM, P., WOUTERS, D., Reginapacisinstituut.
 Meer dan 80 jaar zusters der christelijke scholen in Verregat, Reginapacisinstituut, 2011.