Het woord vertalen in het Frans

Eén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen