Typologie(ën)

opbrengsthuis
gelijkvloers met handelszaak

Ontwerper(s)

D. FASTRÉarchitect1907

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Schaarbeek (Apeb - 2010-2015)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Landschappelijk
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2012-2013

id

Urban : 21769
lees meer

Beschrijving

Hoekopbrengsthuis in eclectische stijl, met commerciële benedenverdieping, n.o.v. architect D. Fastré, 1907.

Maakt deel uit van een bijzonder homogene huizenrij uit dezelfde periode, van nr. 2 tot nr. 94-96.

Opstand van vijf bouwlagen, de tweede als tussenverdiepingLage verdieping tussen twee bouwlagen; vaak boven commerciële benedenverdieping gelegen., en elf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), vier in de L. Bertrandlaan en zes in de H. Bergéstraat, verbonden door een hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw.. Gevel in lichtgekleurde baksteen met witstenen en hardstenen elementen.
Benedenverdieping gescandeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel., met een café op de hoek en een handelszaak aan elk uiteinde, aan de laan geflankeerd door de private deur, met vleugel vervangen in 1935 (n.o.v. architect Lucien François).

Louis Bertrandlaan 46-48 - Henri Bergéstraat 81-83, <a href='/nl/glossary/79' class='info'>erkers<span>Rechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.</span></a> in de H. Bergéstraat (foto 2012).

Op de verdiepingen zijn de meeste traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) geflankeerd door pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.; op de eerste twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) vormen ze een arcadeEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn. met keellijst en sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Aan elke laan, drie aaneengrenzende traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) met een gemetselde gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld., die aan de zijkant trapezoïdaal, over twee bouwlagen en bekroond door een terras, de centrale met gebombeerdeGebold; welvend oppervlak dat een gelijkmatige boogwerking vertoont. zijvlakken en voorzien van een bijkomende rechthoekige bouwlaag met pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. onder houten entablementHoofdgestel of onderdeel ervan (vb. kroonlijst) als bekroning van muuropening; entablement vaak op consoles.; doorlopend  raamwerkVast of bewegend houten of metalen omlijsting van een ruit binnen een kozijn. (vervangen) in de arcadesEén of meerdere bogen, steunend op zuilen of pijlers; kan ook blind zijn.. Op de hoektraveeTravee op de hoek (meestal 45°) van een gebouw., houten gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. (vervangen) bekroond door een terras. Stenen platforms, aan de laan en de straat gewelfd en doorlopend , aangevuld met een opengewerkte metalen balk, rustend op stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. die in 1992 door metalen elementen werden vervangen; enkel hun uiteinde in schelpvorm is bewaard. VenstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op de eerste verdieping onder I-balkIJzeren latei met I-profiel., op de laatste verdieping met archivoltGeprofileerde of versierde omlijsting van een boog. met volutes.

Louis Bertrandlaan 46-48 - Henri Bergéstraat 81-83, ijzeren draagstructuren van de <a href='/nl/glossary/79' class='info'>erkers<span>Rechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld.</span></a> (foto 2012).

Bewaarde kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met omgekeerde lambrekijns in bladvorm en paren consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. rechts van de pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel.. Op de hoek, bekroning met gewelfde stenen kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). en pijlervormige topstukken. Smeedijzeren markies1. Beglaasde metalen of houten afdak; 2. Opvouwbaar zonnescherm boven raam of deur.  ontworpen door Fastré in 1909, thans verwijderd. Bewaarde gietijzerenHard, bros en niet smeedbaar ijzer; gegoten in herbruikbare mallen; meestal gebruikt voor de borstwering van balkons. borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  met roedeverdeling op de benedenverdieping grotendeels bewaard, op de verdiepingen bijna volledig vervangen.

Bronnen

Archieven
GAS/DS 176-46-48.