Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Léon SMETSarchitect1909

Stijlen

Beaux-Artsstijl

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id

Urban : 13778
lees meer

Beschrijving

Ensemble van twee herenhuizen in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk. volgens spiegelbeeldschema n.o.v. arch. Léon SMETS, 1909. Vormen samen die één homogeen geheel.

Lijstgevel in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. van drie bouwlagen en in totaal zes traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder mansardedakGebroken kap of Frans dak met met steile ondervlakken en licht hellende bovenvlakken.. Twee centrale traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) in risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Plint met vier rechthoekige getraliede kelderopeningen. Rechthoekige muuropeningen. Gebosseerde begane grond, aan beide uiteinden voorzien van inrijpoort met bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden.; hiertussen vier identieke venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. waaronder met traliewerk, neutenpanelenU-vormig sierpaneel. met dropmotief op borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust..

Twee centrale deurvensters onder gestrekte waterlijstenVooruitspringende rand in het gevelvlak die regenwater buiten gevel laat afdruppelen. met doorlopend  balkon op vier consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. op eerste verdieping. Balkonplint in verlengde van decoratieve puilijst; ijzeren leuning. Aan weerszijden hiervan twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. ingeschreven in afzonderlijke nissen; bekronend draperiemotief. Panelen op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Kordonlijst tussen twee laatste bouwlagen. Op laatste verdieping twee centrale rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met diamantkopsleutels en lekdrempels op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.; in zijtraveeën steekboogvensters ingeschreven in afzonderlijke nissen, neutenpanelenU-vormig sierpaneel. met dropmotief op borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Muuropeningen op verdiepingen in geriemde omlijsting. Oorspronkelijke kozijnenSamenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat.. Geprofileerde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. FriesHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). met panelen en draperieguirlande. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en stenen consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief.. Vier steekbogige dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is., twee centrale rechthoekige dakvenstersUit het dakvlak opgaand stenen venster dat met de gevel in verbinding staat of er enkel door een kroonlijst van gescheiden is. met vleugelstukken en driehoekig frontonDriehoekige of segmentvormige bekroning van een gevel of muuropening..

Garages en stallingen achteraan het perceel, uit 1909 (nr. 74) en 1912 (nr. 76).
Nr. 74 eigendom van het Nederlands Onderwijs.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 1423 (1909), 1955 (1912).