Ontwerper(s)

Emile VOETSaannemer1910

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13800
lees meer

Beschrijving

Ensemble van twee gelijkaardige huizen in eclectische stijl gebouwd door eigenaar-aannemer Emile VOETS, 1910.

Gevels in natuursteen en blauwe hardsteen van telkens drie bouwlagen + souterrainHoge kelder of half verzonken verdieping. en drie gelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op arduinen plinten met twee rechthoekige getraliede souterrainvensters. Verschillend decoratief gebruik van blauwe hardsteen voor borstweringen1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust., lateien, deuromlijstingen of plinten. Rechthoekige muuropeningen. Op de begane grond twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. en deur met bekronend vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.. Verdiepingen volgens zelfde schema tussen twee identieke venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. telkens centraal deurvenster met balkon op consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. in het verlengde van pui- of kordonlijst; ijzeren leuning. Bewerkte arduinen steekboogvormige of rechthoekige friezenHorizontale band om een muurvlak in te delen of aan de bovenzijde te begrenzen; al dan niet beschilderd of versierd (terracotta, sgrafitto, cementtegels…). boven venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. van laatste bouwlaag. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met tandlijst en modillonsRechthoekig kraagstuk, ter versiering van een kroonlijst..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 1057 (1910).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid