Typologie(ën)

opslagplaats/loods

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13736
lees meer

Beschrijving

Voormalig industrieel gebouw (met kantoren, pakruimte en archievenzaal) behorend bij het voormalige Nr. 20 dat in 1956 afgebroken werd.

Bepleisterde gevel met twee bouwlagen en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op beschilderde plint. Gevelritmering door sierankers. Steekbogige muuropeningen in platte omlijsting bovenaan en met sleutelSluitsteen van een opening; weerhoudt de gewelfstenen in een boog of gewelf.. Centrale deur. Op verdieping vijf gelijkvormige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op kordonvormende lekdrempel. Geprofileerde architraafHoofdbalk; het onderste, dragende deel van een klassiek hoofdgestel, meestal geleed door banden.. Houten kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Pannen zadeldakDak met twee hellende dakvlakken. met vijf klimmende dakkapellenDakkapel met overkapping die in dezelfde richting helt als het dakvlak..

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 16878 (1904), 1506 (1956).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid