De inventaris van het bouwkundig erfgoed van de gemeente Etterbeek kwam tussen 1993 en 1995 tot stand. In 1997 werd de inventaris in boekvorm uitgegeven. Sinds 2007 is de inventaris ook raadpleegbaar via het internet. Aan de oorspronkelijke teksten werd toen niet geraakt, maar het begeleidend beeldmateriaal werd aanzienlijk uitgebreid en de bibliografie geactualiseerd.
Bekijk alle weerhouden goederen in deze gemeente

Files

Pdf CoverArchitectuurgeschiedenis (PDF - )

Architectuurgeschiedenis van Etterbeek. Landelijke architectuur uit het Ancien Régime.De verschillende successieve bouwstijlen van de XIX en XXe eeuw. Voornaamste bouwwerken en hun architecten.
Pdf CoverStedenbouwkundige ontwikkeling (PDF - )
Een bescheiden gehucht sinds de XIe eeuw. De verstedelijking in de tweede helft van de XIXe eeuw. De ingrijpende veranderingen van de tweede helft van de XXe eeuw.
Pdf CoverBibliografie (PDF - )
Geheel van geraadpleegde bronnen voor de inventaris van Etterbeek: publicaties, tijdschriften, oude kaarten, archieffondsen en iconografie.
Pdf CoverMethodologie (PDF - )
De inventaris van Etterbeek ligt in de lijn van voorgaande inventarissen, maar heeft enkele methodologische bijzonderheden.