Typologie(ën)

woning

Ontwerper(s)

Cl. MASOINarchitect1927

Stijlen

Art deco

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Het monumentale erfgoed van België. Etterbeek (DMS-DML - 1994-1997)

Onderzoek en redactie

1993-1995

id [nl]

Urban : 13810
lees meer

Beschrijving

Huis in art-decostijl n.o.v. arch. Cl. MASOIN, 1927.

Gevel in rode baksteen met banden in similiBepleistering ter imitatie van natuursteen. van drie bouwlagen en twee ongelijke traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) op arduinen sokkel. Rechthoekige muuropeningen. Verdiepte deur in portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert., verlicht door twee in het metselwerk verwerkte lantaarns waarboven brede latei en vensterLicht- en/of luchtopening in een muur.; het geheel in sterk uitspringende vlakke omlijsting. Op verdiepingen van ingangstravee muuropeningen ingeschreven in doorlopende  rechthoekige nis. HoofdtraveeBredere en rijker uitgewerkte travee, meestal van een huis met asymmetrische compositie; vaak in risaliet en onder bekronende topgevel. in licht risalietRisaliet (Italiaans, van risalto: uitstekend deel), vooruitspringend volume van een gevel dat over de hele hoogte doorloopt en soms hoger is; naar gelang de positie worden er midden-, zij- en hoekrisalieten onderscheiden.. Twee identieke venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. op begane grond. Op verdieping trapezoïdale gestapelde erkerRechthoekig of veelhoekig uitbouwsel, als het ware op de gevel geplakt en daardoor deel uitmakend van de achterliggende ruimte; vaak over één of meer verdiepingen gestapeld. van twee bouwlagen met brede venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. Bekronende, overkragende puntgevelGevel waarvan de top driehoekig is. met vensterLicht- en/of luchtopening in een muur. on geveltop. Boven zijtravee panelenfries en kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement).. Op het oorspronkelijk plan gevelbekleding in Tirools pleisterkalk en granito.

Bronnen

Archieven

GAEtt./OW 1592 (1927).

Opmerkelijke bomen in de nabijheid