Het woord vertalen in het Frans

Samenstel van stijlen en regels, geplaatst in een venster- of deuropening, waarin de ramen en/of deuren zijn gevat.
Dit woord zoeken in de beschrijvingen