Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Oscar FRANCOTTEarchitect1905

Stijlen

Neo-Lodewijk XVI

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30646
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in eclectische stijl met neo-Lodewijk XIV/XVI-inslag, n.o.v. architect O. Francotte, 1905. Gebouwd i.o.v. F. Toussaint, weduwe van architect Joseph Poelaert.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder
pseudomansarde. Monumentaal gevelfront in witsteen, met schijnvoegen op de benedenverdieping, de verdiepingen geritmeerd door rechthoekige vensternissen. Linker zijrisaliet van twee traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), gemarkeerd door kolossale Ionische pilastersPlatte, weinig uitspringende muurpijler, vaak met basis en kapiteel. en een balkon op zware consolesVoornamelijk voluut- of S-vormig kraagstuk, soms ook louter decoratief. met leeuwenkop en ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Steekboogvensters met rankwerkmedaillon op de hoge bel-etage, omschreven door rondbogen met imposten, guirlandes en gevleugeld vrouwenhoofd als sluitsteen. Rechthoekige venstersLicht- en/of luchtopening in een muur. met lekdrempelconsoles en sluitsteen op benedenverdieping (heden uitgesneden) en tweede verdieping. Getoogde inrijpoort met cartouchesleutel en ijzeren vleugeldeur. KroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement). met klossen en tandlijst. DakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. met entablement en medaillonRonde of ovale cartouche. als topstuk, doorlopend  in een blinde attiekMuur of bouwlaag boven de kroonlijst die meestal het dak aan het gezicht onttrekt..

Rijk interieur met imposant trappenhuis, ten dele verbouwd.

Bronnen

Archieven
SAB/OW 24880 (1905).

Tijdschriften
L’Emulation, 1907, pl. 25-28.