Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Stijlen

Eclectisme
Neo-Lodewijk XV, neorococo

Inventaris(sen)

  • Bouwen door de eeuwen heen in Brussel. Stad Brussel (1989-1993)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Urgentie-inventaris van het bouwkundig erfgoed van de Brusselse agglomeratie (Sint-Lukasarchief 1979)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2016

id

Urban : 30637
lees meer

Beschrijving

Herenhuis in eclectische stijl met neo-rococo-inslag, naar het type van het Franse 18e-eeuwse hotel, 1886.

Drie bouwlagen en drie traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) onder zadeldakDak met twee hellende dakvlakken.. Witstenen gevel met strakke registermarkering, schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren. op de benedenverdieping, en penantpanelen op de verdiepingen. Accent op de hoge bel-etage door een
entablement en breed balkon op gekoppelde consoles en fraai ijzeren borstwering1. Verhoogd gedeelte van een vestingsmuur waarachter men veilig kan lopen; - 2. Muurtje of hekwerk (balkon, terras); - 3. Deel van een muur tussen vloer en onderzijde van een venster; - 4. Verhoging van de buitenmuren van een huis boven de zolderbalken waarop een muurplaat rust.. Vlak omlijste steekboogvensters met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief. en sluitsteen, bewerkte rocaillesleutels op de verdiepingen. Korfboogpoort met vrouwenhoofd als sluitsteen rechts. Klassiek hoofdgestelHoog horizontaal lijstwerk ter bekroning van een gevel.. Benedenverdieping heden verbouwd; uitgesneden venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen. Oorspronkelijke eikenhout poort verdwenen, doch behoud van ijzeren waaierWaaiervormige roedeverdeling van een bovenlicht, in houtsnijwerk of in smeedijzer. in bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden..
Interieur met ruim trappenhuisGedeelte van een gebouw waarin de trappen zijn ondergebracht..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 24849 (1886).