Typologie(ën)

kliniek/hospitaal/ziekenhuis

Ontwerper(s)

Paul BONDUELLEarchitect1921

Gustave HANSOTTEarchitect1873

Stijlen

Neoclassicisme

Inventaris(sen)

  • Het monumentale erfgoed van België. Sint-Gillis (DMS-DML - 1997-2004)

Onderzoek en redactie

1997-2004

id [nl]

Urban : 4701
lees meer

Beschrijving

Medisch instituut ‘Clinique Antoine Depage Kliniek'. Oorspronkelijk Institut Opthalmique'. Gebouw in neoclassicistische stijl i.o.v. Bestendige Deputatie van provincie Brabant en n.o.v. provinciaal arch. Gustave Hansotte, 1873.

Oorspronkelijk drie bouwlagen en zeven traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...), verhoogd met één bouwlaag n.o.v. arch. Jules Brunfaut, 1912, i.o.v. nieuwe eigenaar ‘Societé Franco Belge des Fours à Coke' (later S.A. Union Chimique). Lijstgevel met hardstenen benedenverdieping met schijnvoegenImitatievoeg in metsel - of pleisterwerk, aangebracht om regelmatige verdeling te bewerkstelligen of bijvoorbeeld natuurstenen parement (simili) te suggereren.. Opeenvolgende interieurwijzigingen en uitbreiding bijgebouwen: achterbouw met magazijn en laboratorium (1913) en aan Berckmansstraat nr. 143-145. kantoorgebouw met vier bouwlagen en mezzaninoHalve verdieping, gelegen net onder de kroonlijst. en vijf traveeënVerticale geleding van een gevel, bepaald door afstand tussen twee opeenvolgende steunpunten (vb. muurdammen, zuilen, ...) n.o.v. arch. Paul Bonduelle, 1921.

In 1935 krijgt het gebouw zijn huidige bestemming, op initiatief van Dr. Antoine Depage na grondige interieurwijziging n.o.v. arch. Jean Cailleau, 1935. SchrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ...  vervangen.

Bronnen

Archieven
GASG/DS 2106 (1873), 202 (1912), 103 (1913), 8 (1921), 184 (1935).

Publicaties en studies
BONNET, D., Jules Brunfaut 1852-1942, (Mémoire) Institut supérieur d'architecture de l'état La Cambre, Bruxelles, 1985.

Tijdschriften
LANOE, J., 'La clinique Antoine Depage', Bâtir, 75, 1939, pp. 74-75.

Opmerkelijke bomen in de nabijheid