Typologie(ën)

herenhuis

Ontwerper(s)

Paul BONDUELLEarchitect1913

Charles GILSONarchitect1913

Stijlen

Beaux-Artsstijl
Neobarok

Inventaris(sen)

  • Actualisatie van de Urgentie-Inventaris (Sint-Lukasarchief - 1993-1994)
  • Actualisatie van het inventarisatieproject van het Bouwkundig Erfgoed (DMS-DML - 1995-1998)
  • Permanente actualisatie van de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (DPC-DCE)
  • Het monumentale erfgoed van België. Brussel Uitbreiding Zuid (Apeb - 2005-2008)

Dit (deze) goed(eren) bezit(ten) de volgende waarde(n)

  • Artistiek
  • Esthetisch
  • Historisch
  • Stedenbouwkundig

Onderzoek en redactie

2005-2006

id

Urban : 16062
lees meer

Beschrijving

Bossquare. Herenhuis in Beaux-ArtsstijlArchitectuurstroming (ca. 1905-1930) met reminiscenties aan de grote Franse architectuurstijlen uit de 18e eeuw. Rijk en zorgvuldig gedecoreerde gevels in natuursteen en/of simili of in combinatie met baksteen. Borstweringen en poorten in fraai uitgewerkt smeedwerk., met elementen van neobarokNeobarok (ca 1860-1914): Historiserende architectuur die verwijst naar de barok (17e tot 18e eeuw) en die naar haar vormentaal teruggrijpt door middel van het gebruik van voluut- en klokgevels, kolossale pilasters, zware decoratie (bossage, zware omlijstingen, enz.)., n.o.v. arch. Paul Bonduelle en Charley Gilson, volgens plannen van 1913. Gevel visueel verbonden met nr. 579 en 575: zelfde proporties en materialen, doorlopende  kroonlijstStelselmatig uitkragende geprofileerde lijst boven een muur of een ander belangrijk bouwdeel (entablement)..

Twee bouwlagen onder mansarde met schilddakDak met twee driehoekige dakvlakken aan de smalle zijde en twee trapeziumvormige aan de lange zijde. en twee registersVensterstrook in een topgevel. van dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap.. Bakstenen gevel met witstenen elementen. Rechts zeshoekige voorbouw onder koepeldakDak waarvan de buitenomtrek die van een koepel is.. Centrale toegangsdeur onder bovenlichtBovenste gedeelte van een raam- of deurkozijn, gescheiden door een dwarsregel; soms voorzien van glas-in-lood en/of roeden. waarin lantaarn verwerkt is, en halfronde portiek1. Open galerij of zuilengang waarvan het dak op zuilen of arcades rust; - 2. Classicistische ruimte vóór een toegangsdeur die terugspringt of niet gelijk is met de voorgevel; - 3. Samenstel van twee zuilen onder architraaf die overgang tussen twee ruimtes accentueert. rustend op twee zuilen; geflankeerd door twee oculiKlein rond, ovaal of polygonaal venster. en twee venstersLicht- en/of luchtopening in een muur.. In voorbouw garagepoort met omlijsting met bossageIn oorsprong een gevelbehandeling waarbij ruwgehakte, rechthoekige blokken natuursteen uit de loodlijn steken en de gevel op die manier een fors, rustiek (rustica) karakter verleent; later op gevel vormelijk geïmiteerd door middel van uitspringend al dan niet bepleisterde bakstenen blokken of banden (doorlopende schijnvoegen)., waarvan sommige voortlopend in banden. Vensteromlijstingen op verdieping met orenUitstekend deel van sommige bouwelementen of -constructies, meestal louter decoratief.. Voorste registerVensterstrook in een topgevel. dakkapellenUit het dakvlak opgaand venster; meestal in hout en vaak onder spitse kap. in vorm van serlianaDrielicht met centraal hoger venster onder rondboog en laterale vensters onder architraaf.. Oorspronkelijk schrijnwerkVerzameling van al het (niet-constructief) houten materiaal zoals deuren, vensterkozijnen, erkeronderdelen, kroonlijst, …; bij uitbreiding ook materiaal in aluminium, PVC, ... .

Achtergevel in zelfde stijl; terras en op verdieping loggiaOverdekte, halfopen ruimte; schaduwrijke inham in de gevel van een gebouw..

Bronnen

Archieven
SAB/OW 26500 (1913).

Tijdschriften
L'Émulation, 9, 1923, pp. 141-146, pl. 33-36.